Silniční a železniční mosty

Žst. Přerov, žel. most v km 182,474 – Mádrův podjezd

oprava mostu, nová NK
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem: 21,2 mil. Kč

2010-2011