Silniční a železniční mosty

Oprava propustku na silnici I/44 v obci Česká Ves

ŽB rámový propustek
Investor: ŘSD, finanční objem: 1,5 mil. Kč

2007