Silniční a železniční mosty

Oprava propustku v km 133,247 trati Brno – Vlárský průsmyk

betonový trubní propustek
Investor: IDS a.s., finanční objem 2,2 mil. Kč

2014