Silniční a železniční mosty

Oprava propustku a místní komunikace v obci Bratrušov

prefabrikovaný propustek z ŽB rour
Investor: Obec Bratrušov, finanční objem: 1,1 mil. Kč

2009