Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 445-013 v Malé Morávce

ŽB monolitická rámová konstrukce
Investor: SSMSK, finanční objem: 4,6 mil. Kč

2004