Silniční a železniční mosty

Oprava mostu na MK v obci Hrabenov

nová železobetonová deska a zábradlí, injektáž kamenných opěr
Investor: Obec Ruda nad Moravou, finanční objem 0,8 mil. Kč

2017