Dopravní stavby

Hanušovice, sídliště Holba – chodníky, I. etapa

kompletní rekonstrukce chodníků
Investor: Město Hanušovice, finanční objem: 1,2 mil. Kč
2016

Revitalizace trati Bludov – Jeseník

oprava opěrných zdí a odvodnění
Investor: IDS a.s., finanční objem: 0,9 mil. Kč
2016

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – Oprava kamenné zdi DD Štíty

oprava kamenné zdi, injektáž
Investor: Olomoucký kraj, finanční objem: 1,1 mil. Kč
2016

III/44640 – Rejchartice opěrné zdi

oprava kamenné zdi, kotvení
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 1,1 mil. Kč
2015

Rekonstrukce hřbitova v Petrově nad Desnou

rekonstrukce vstupních prostor a zdí
Investor: Obec Rapotín, finanční objem: 3,3 mil. Kč
2015, 2016

Pavlovický podjezd ev. č. 448-013 v Olomouci

zárubní zdi a přilehlá komunikace
Investor: SSOK, p.o., finanční objem: 2,6 mil. Kč
2015

Přechody pro chodce – Hanušovice

2 přechody pro chodce
Investor: Město Hanušovice, finanční objem: 1,3 mil. Kč
2014

Revitalizace centrálního prostoru Obce Bohdíkov

ŽB chodníková konzola
Investor: KARETA a.s., finanční objem: 2,6 mil. Kč
2014

Komunikace a bezpečnostní prvky – ul. Rapotínská, Vikýřovice

chodníky, přechod, zastávka
Investor: Obec Vikýřovice, finanční objem: 2,3 mil. Kč
2014

Chodník Bratrušov

výstavba nových chodníků
Investor: Obec Bratrušov, finanční objem: 6,5 mil. Kč
2014

Rekonstrukce opěrné zdi v km 19,938-19,965 a přechodových zdí mostu v km 19,916 trati Šumperk – Sobotín

kamenná opěrná zeď
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,3 mil. Kč
2014

Zárubní zeď v km 7,553-7,827 – římsa

ŽB římsy
Investor: SATES Morava, finanční objem: 1,3 mil. Kč
2014

Úprava veřejného prostranství před kulturním zařízením v Bušíně

rekonstrukce parkovací plochy a příslušenství zastávky, nové dětské hřiště
Investor: Obec Bušín, finanční objem: 1,5 mil. Kč
2012

Rekonstrukce autobusových zastávek v Rudě nad Moravou

rekonstrukce 13 autobusových zastávek
Investor: Rudská provozní, finanční objem: 6,2 mil. Kč
2012

Chodníky třída Adolfa Kašpara v Bludově

rekonstrukce stávajících chodníků a parkovacích ploch
Investor: Kareta, finanční objem: 3,3 mil. Kč
2012

Cyklistická stezka Rapotín, I. Etapa

cyklostezka s AB krytem
Investor: Obec Rapotín, finanční objem: 10,3 mil. Kč
2012

Oprava opěrné zdi na silnici III/36914, Šumperk

oprava kamenné zdi
Investor: SSOK, finanční objem: 0,6 mil. Kč
2011

Obnova MK „U Norkárky“, Česká Ves

kompletní obnova místní komunikace po povodni
Investor: Obec Česká Ves, finanční objem: 3,2 mil. Kč
2011

Cyklostezka na opuštěném tělese dráhy Zábřeh – Hoštejn

cyklostezka s AB krytem, mostní desky se zábradlím na mostech
Investor: Město Zábřeh, finanční objem: 10,4 mil. Kč
2011

Opěrná zeď Bělkovické údolí

přezdění a spárování opěrné kamenné zdi
Investor: SSOK, finanční objem: 0,4 mil. Kč
2011

Dodávka a montáž svodidel a zábradlí na vybraných komunikacích

montáž zábradlí, svodidla a zábradelního svodidla
Investor: SSOK, finanční objem: 1,5 mil. Kč
2011

Obnova místních komunikací Za Řekou ev.č. 1.04c a 1.32c

oprava opěrné zdi a komunikace
Investor: Česká Ves, finanční objem: 3,8 mil. Kč
2010

Silnice III/4535 Uhelná – Nové Vilémovice oprava povodňových škod

opěrná zeď
Investor: STRABAG, finanční objem: 2,4 mil. Kč
2010

Revitalizace prostoru přednádraží v Rudě nad Moravou

rekonstrukce parkovišť a chodníků v prostoru přednádraží
Investor: Obec Ruda, finanční objem: 9,8 mil. Kč
2009

Stabilizace silnice III/44429 Šternberk – Hvězdné údolí

sanace svahu tělesa komunikace
Investor: SSOK, finanční objem: 0,9 mil. Kč
2009

Rekonstrukce místní komunikace „Nové Domky“

odvodnění, nový AB kryt
Investor: Obec Rapotín, finanční objem: 1,5 mil. Kč
2009

Oprava opěrné zdí a příkopu žst. Velké Losiny

kamenná opěrná zeď
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 4,3 mil. Kč
2008

Stavební úpravy hraničních přechodů silnice I/44 Mikulovice a I/60 Bílý Potok

úpravy stávajících přechodů pro volný průjezd
Investor: ŘSD, finanční objem: 4,4 mil. Kč
2008

Rekonstrukce místní komunikace mezi ulicemi Bohdíkovskou a Potoční

oprava vozovky, mostu a úprava koryta
Investor: Město Šumperk, finanční objem: 5,9 mil. Kč
2008

Úprava křižovatky silnic II/635 a III/03539 Loštice – Líšnice


Investor
: SSOK, finanční objem: 0,4 mil. Kč
2005

Malá okružní křižovatka sil.I/46 a III/4426 a MK ve Šternberku

přestavba stávající průsečné křižovatky
Investor: ŘSD, finanční objem: 5,5 mil. Kč
2004

Výstavba opěrné zdi v km 250,951-251,117 trati Ústí nad Orlicí – Česká Třebová

ŽB opěrná zeď
Investor: ČD (dodávka pro IDS Olomouc), finanční objem: 0,9 mil. Kč
2002

Dostavba cestmistrovství Vikýřovice – zpevnění ploch


Investor
: SÚS Šumperk (dodávka pro STRABAG a.s.), finanční objem: 0,9 mil. Kč
2000

Osazení zábradelního svodidla na opěrné zdi u st.silnice III/37010 v obci Bedřichov

dodávka a montáž- dl.264m
Investor: SÚS Šumperk (dodávka pro EKO-KV Karlovy Vary), finanční objem: 0,5 mil. Kč
1998

Výstavba opěrné zdi u st. silnice II/312 v obci Malá Morava

kotvená opěrná zeď v délce 110m
Investor: ŘSD Ostrava (dodávka pro DS HOLDING a.s.), finanční objem: 4,5 mil. Kč
1998

Výstavba kotvené opěrné zdi v Branné na trati Hanušovice- Mikulovice

sanace půdního sesuv
Investor: ČD (dodávka pro SOŽ ČR Praha), finanční objem: 3,1 mil. Kč
1997