Silniční a železniční mosty

Železniční most – v km 256,509 trati 1501 Česká Třebová – Praha

stavební práce, ŽB monolitický podchod
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem 5,6 mil. Kč

2014