Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce lávky pro pěší přes Třebůvku v obci Moravičany

oprava ocelové lávky pro pěší
Investor: Obec Moravičany, finanční objem 1,0 mil. Kč

2017