Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu v km 4,872 trati Studénka-Bílovec

ŽB monolitický rám, zásun konstrukce
Investor: SŽDC, finanční objem 6,2 mil. Kč

2014