Silniční a železniční mosty

Silnice I/55 Otrokovice – obchvat SV
SO D 309 Most přes meliorační příkop do Dřevnice

předpjaté ŽB nosníky se spřaženou deskou
Investor: SSŽ, finanční objem: 3,5 mil. Kč

2007