Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 446-019 v Libině

ŽB deska spřažená s cihelnou klenbou
Investor: SSOK , finanční objem 2,6 mil. Kč

2003