Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 44636-1 v obci Vikýřovice

rekonstrukce – ŽB monolitická deska
Investor: SSOK , finanční objem 1,4 mil. Kč

2002