Železniční stavby

V rámci železničních staveb provádíme práce související s jak výstavbou, rekonstrukcemi, opravami, tak i s údržbou železničního svršku a spodku tratí a vleček.

Provádíme:

- kompletní rekonstrukce výhybkových zhlaví

- regenerace výhybek

- rekonstrukce a zřizování všech druhů žel. přejezdů

- frézování pražců

- výstavba a rekonstrukce nástupišť, ramp, ploch a ostatních staveb železničního spodku

 

 

Pro obor železniční stavby máme zaveden a udržován systém jakosti odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001.

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.