Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 446-031 v obci Kopřivná

ŽB monolitická klenba
Investor: SSOK, finanční objem: 6,2 mil. Kč

2003