Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 455-002 Supíkovice

trubní most ze segmentového systému Multi-plate
Investor: SSOK, finanční objem: 5,1 mil. Kč

2011