Silniční a železniční mosty

Lávka na cyklostezce Šumperk – Nový Malín

ŽB spřažená deska
Investor: Obec Nový Malín, finanční objem: 2,5 mil. Kč

2006