Silniční a železniční mosty

Most na ČD trati Otrokovice – Zlín

ŽB monolitická deska
Investor: Firesta, finanční objem: 3,0 mil. Kč

2004