Silniční a železniční mosty

Ocelová příhradová lávka pro pěší v obci Loštice

ocelová příhradová lávka s dřevěnou mostovkou
Investor: Obec Loštice, finanční objem: 0,75 mil. Kč

2007