Silniční a železniční mosty

Oprava mostu v km 27,560 trati Hanušovice – Mikulovice

sanace kamenné klenby, injektáž, sešití trhlin
Investor: SŽDC, finanční objem 2,4 mil. Kč

2013