Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce propustku v km 10,610 trati Petrov n/D – Kouty n/D

kotvené nadvýšení čel propustku
Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,4 mil. Kč

2009