Silniční a železniční mosty

Most ev.č. 446-022 před obcí Hrabišín

sanace ŽB spřažené konstrukce
Investor: SSOK, finanční objem: 3,6 mil. Kč

2006