Silniční a železniční mosty

Most ev.č. 4491-1 v obci Dlouhá Loučka

památkově chráněný trojklenbový kamenný most
Investor: MODOS spol. s r.o., finanční objem 4,8 mil. Kč

2013