Silniční a železniční mosty

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk SO 31-19-10 t.ú. Bludov – Šumperk, železniční most ev. km 45,667

ŽB monolitický rám
Investor: SSŽ, finanční objem: 3,4 mil. Kč

2008