Silniční a železniční mosty

Oprava mostu ev.č. 4502-7 – Filipová

oprava říms, injektáž
Investor: SSOK, finanční objem: 1,1 mil. Kč

2011