Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce mostu ev.č. 5c-M1 ve Vernířovicích

ŽB monolitický rám
Investor: obec Vernířovice, finanční objem: 2,0 mil. Kč

2006