Silniční a železniční mosty

Oprava mostu na MK, p.č. 3290/4 obec Medlov

železobetonový monolitický rám
Investor: Obec Medlov, finanční objem 1,6 mil. Kč

2017