Silniční a železniční mosty

Zhotovení ocelové lávky přes řeku Třebůvku v Lošticích

ocelová příhradová lávka
Investor: Město Loštice, finanční objem: 0,8 mil. Kč

2012