Silniční a železniční mosty

Železniční most v km 272,180 tú Ostrava Svinov – Opava východ

ŽB deska se zabetonovanými nosníky
Investor: Firesta, finanční objem: 4,6 mil. Kč

2005