Silniční a železniční mosty

Oprava mostů na MK v obci Vápenná

oprava 9 mostů, nové NK
Investor: Obec Vápenná, finanční objem: 25,4 mil. Kč

2010