Železniční stavby

Výměna pražců v obvodu VTM1 u OŘ Olomouc

Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem: 0,5 mil. Kč
2016

Údržba kolejí a odstraňování závad v obvodu VTM1 Žst. Šumperk


Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem: 4,6 mil. Kč
2016

Rekonstrukce Žst. Hanušovice

nástupiště, ŽB rampy
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem: 5,6 mil. Kč
2016

DOZ Mikulovice – Jeseník, Nástupiště Žst. Jeseník

nástupiště, ŽB rampy
Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem: 5,6 mil. Kč
2016

Údržbové práce Železnice Desná


Investor: SFDI, finanční objem: 23,4 mil. Kč
2016

Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou

svršek, spodek, nástupiště, mosty
Investor: EUROVIA CS, a.s., finanční objem: 80,0 mil. Kč
2015

Oprava kolejí a výhybek v areálu PSO DPOV Přerov


Investor: DPOV, a.s., finanční objem: 2,3 mil. Kč
2015

Údržbové práce Železnice Desná


Investor: SFDI, finanční objem: 21,5 mil. Kč
2015

Oprava kolejí a výhybek žst. Uničov

Investor: IDS a.s., finanční objem: 3,2 mil. Kč
2014

Výměna kolejnic na trati Val. Meziříčí-Horní Lideč

Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem: 2,2 mil. Kč
2014

Oprava koleje č. 3 žst. Bedihošť

Investor: TOMI – REMONT a.s., finanční objem: 1,8 mil. Kč
2014

Oprava tramvajové trati Ostrava ul. Místecká

Investor: EUROVIA CS a.s., finanční objem: 1,5 mil. Kč
2014

Rekonstrukce nástupiště a osvětlení v žst. Sobotín


Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 4,9 mil. Kč
2014

Údržbové práce Železnice Desná


Investor: SFDI, finanční objem: 21,5 mil. Kč
2014

Rekonstrukce žel. svršku a spodku v km 10,537-10,837 trati Petrov n/D – Kouty n/D


Investor: Svazek obcí údolí Desné Rapotín, finanční objem: 3,6 mil. Kč
2013

Rekonstrukce přej. konstrukce v km 15,390 a v km 15,955 trati Šumperk-Sobotín včetně odvodnění

Investor: Svazek obcí údolí Desné Rapotín, finanční objem: 3,5 mil. Kč
2013

Údržba a oprava Železnice Desná


Investor: SFDI, finanční objem: 20 mil. Kč
2013

Oprava st. kolejí v žst.Šumperk


Investor: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., finanční objem: 3,1 mil. Kč
2013

Oprava tramvajové trati na ul. 28.října v úseku ul. Na jízdárně-ul. Vítkovická


Investor: Eurovia CS a.s. Praha, finanční objem: 1,1 mil. Kč
2013

Oprava kol. č. 8, Litovel


Investor: Litovelská cukrovarna, a.s., finanční objem: 0,7 mil. Kč
2013

Oprava tramvajové trati Ruská (V. etapa) v úseku ul. Vrázová – ul. Závodní

Investor: Eurovia CS a.s., Praha, finanční objem: 0,8 mil. Kč
2012

Propojení kolejí č.11 – 13 PS Přerov


Investor
: PSP Tech. služby a.s., Přerov, finanční objem: 1,7 mil. Kč
2012

Rekonstrukce výhybky č.9 v žst.Petrov nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,9 mil. Kč
2012

Údržbové práce Železnice Desná


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 20,0 mil. Kč
2012

Rekonstrukce nástupiště na železniční zastávce Rapotín


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 3,6 mil. Kč
2012

Rekonstrukce přejezdu v km 13,880 TÚ Šumperk – Petrov nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,7 mil. Kč
2012

Rekonstrukce přejezdu v km 0,938 TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,0 mil. Kč
2011

Rekonstrukce nástupišť a osvětlení v dopravně Velké Losiny


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 5,4 mil. Kč
2011

Údržbové práce Železnice Desná


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 16,4 mil. Kč
2011

Optimalizace trati v km 11,950-12,420 TÚ Petrov nad Desnou-Kouty nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 3,6 mil. Kč
2011

Těžká montážní hala pro ČMŽO Přerov


Investor
: PSK a.s. Zlín, finanční objem: 2,5 mil. Kč
2011

Výměna kolejnic, SO výhybek a údržba kolejí Pars nova a.s.


Investor
: PARS nova a.s., finanční objem: 2,4 mil. Kč
2011

Demontáž vlečky Siemens Mohelnice


Investor
: Siemens Mohelnice, finanční objem: 1,3 mil. Kč
2011

Rekonstrukce přejezdu v km 14,258 trati Šumperk – Sobotín


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,1 mil. Kč
2010

Rekonstrukce výhybek č. 5 a 8 v žst. Petrov nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,9 mil. Kč
2010

Údržbové práce Železnice Desná


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 20,0 mil. Kč
2010

Zřízení PZS přejezdů v km 1,420 a v km 1,588 TÚ Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 10,7 mil. Kč
2010

Výstavba žst. Silůvky


Investor
: Sežev-reko a.s., finanční objem: 13,0 mil. Kč
2010

Oprava přejezdů, obnova výhybek a údržba kolejí PARS nova a.s.


Investor
: PARS nova a.s., finanční objem: 5,7 mil. Kč
2010

Rekonstrukce přejezdu trati Červenka – Prostějov v km 2,486 (Litovel)

Investor: MoSeV Olomouc s.r.o., finanční objem: 1,1 mil. Kč
2009

Oprava kolejového svršku na vlečce Siemens Elektromotory Frenštát pod Radhoštěm

Investor: Siemens Mohelnice, finanční objem: 1,6 mil. Kč
2009

Rekonstrukce žel. zastávky Hrubá Voda-Smilov a žst. Hrubá Voda


Investor
: SŽDC s.o., finanční objem: 7,8 mil. Kč
2009

Výstavba přejezdového zabezpečovacího zařízení světelného v km 15,733 Prostějov-Chornice

Investor: MoSeV Olomouc, finanční objem: 1,9 mil. Kč
2009

Zřízení odvodnění v km 11,980-12,150 a úprava žel. spodku, včetně odvodnění přejezdu v km 11,975

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,2 mil. Kč
2009

Souvislá výměna kolejnic v km 0,660-0,925 trati Petrov nad Desnou-Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,1 mil. Kč
2009

Úprava zářezu a zřízení odvodnění v km 0,660 – 0,938 TÚ Petrov nad Desnou-Velké Losiny

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 3,2 mil. Kč
2009

Rekonstrukce přejezdu v km 19,649 trati Šumperk – Sobotín


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,0 mil. Kč
2009

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a EOV v žst. Petrov nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,6 mil. Kč
2009

Rekonstrukce výhybek č. 1, 2, 3 v žst. Petrov nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 5,3 mil. Kč
2009

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk t.ú. Bludov – Zábřeh (přejezdy)


Investor
: SSŽ a.s., finanční objem: 8,8 mil. Kč
2009

Rekonstrukce výhybek Ostrava hl.n. – frýdlantské nástupiště

SO 01 Železniční svršek, SO 02 Železniční spodek
Investor: Trakce a.s., finanční objem: 30,4 mil. Kč
2008

Rekonstrukce přejezdu v km 11,570 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 5,5 mil. Kč
2008

Zřízení elektrického ohřevu výměn výhybek žst. Velké Losiny a Kouty nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 3,1 mil. Kč
2008

Rekonstrukce výhybek č. 1, 2, 3 žst. Kouty nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 4,9 mil. Kč
2008

Rekonstrukce mostu v km 11,056 traťového úseku Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 4,3 mil. Kč
2008

Výměna kolejnic km 13,691 – 14,238 t.ú. Šumperk – Petrov nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,3 mil. Kč
2008

Oprava přejezdu km 9,870 t.ú. Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou


Investor
: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 1,5 mil. Kč
2008

Elektrizace trati Zábřeh – Šumperk


Investor
: Skanska DS a.s., finanční objem: 4,6 mil. Kč
2008

Výstavba přejezdového signalizačního zařízení světelného v km 16,591 trati Prostějov – Chornice

Investor: MoSeV Olomouc s.r.o., finanční objem: 2,1 mil. Kč
2008

Sanace drážního tělesa v km 89,180 – 89,240 trati Ostrava – Valašské Meziříčí

Investor: SŽDC s.o., finanční objem: 2,4 mil. Kč
2008

Výměna pražců v žst. Valašská Polanka

Investor: Chládek a Tintěra, a.s., finanční objem: 3,4 mil. Kč
2007

Oprava GPK po MV, traťový úsek Olomouc – Mikulovice

Investor: IDS a.s., finanční objem: 6,5 mil. Kč
2007

Rekonstrukce přejezdu v km 13,150 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 6,4 mil. Kč
2007

Rekonstrukce přejezdu v km 0,307 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 5,0 mil. Kč
2007

Oprava přejezdů v km 42,562 a km 42,833 tr. úseku Šumperk – Libina

Investor: IDS a.s., finanční objem: 1,5 mil. Kč
2007

Oprava tramvajové tratě na ul. 17. Listopadu v úseku Opavská – Dr. Slabihoudka

Investor: ODS a.s., finanční objem: 2,1 mil. Kč
2007

Rekonstrukce PZS v km 50,660 trati Šternberk – Hanušovice

Investor: MoSeV Olomouc s.r.o., finanční objem: 1,4 mil. Kč
2007

Rekonstrukce zab. zařízení v žst. Chropyně – přechodný stav

Investor: MoSeV Olomouc s.r.o., finanční objem: 1,3 mil. Kč
2007

Rekonstrukce žel. spodku v km 291,750 – 292,540 žst. Petrovice u K. – st. hranice kol. č. 1 a 2

Investor: UNIGEO a.s., finanční objem: 10,2 mil. Kč
2007

Oprava přejezdu v km 1,165 v koleji č. 2S trati Přerov – Dluhonice


Investor
: ČD a.s., finanční objem: 1,1 mil. Kč
2006

Rekonstrukce výhybek v žst. Ruda nad Moravou

Investor: SŽDC s.o., finanční objem: 11,1 mil. Kč
2006

Stavební práce spojené s odstraňováním závad v GPK

údržba přejezdů a odstranění porostu na tratích SDC Zlín
Investor: TOMI-REMONT a.s., finanční objem: 6,5 mil. Kč
2006

Rekonstrukce přejezdu v km 1,885 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Skanska ŽS a.s., finanční objem: 4,9 mil. Kč
2006

Rekonstrukce přejezdu v km 7,730 železniční trati Petrov nad Desnou – Kouty nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 4,1 mil. Kč
2006strong2008/strong

Výstavba přejezdového ZZS v km 23,468 trati Lipová Lázně – Javorník

Investor: SIGNALBAU a.s., finanční objem: 1,4 mil. Kč
2006

Oprava výhybek v žst. Přerov – osobní nádraží

Investor: TOMI-REMONT a.s., finanční objem: 1,5 mil. Kč
2006

Provozování dráhy „ŽELEZNICE DESNÁ“

TÚ Šumperk – Petrov n.D.- Kouty n.D., Petrov n.D.- Sobotín
Investor: Svazek obcí údolí Desné
2005

Zabezpečení provozuschopnosti dráhy „ŽELEZNICE DESNÁ“

náklady na zabezpečení provozuschopnosti jsou uplatňovány k proplacení u SFDI Praha
Investor: Svazek obcí údolí Desné
2005

Oprava přejezdu km 68,642 TÚ Val. Meziříčí – Hostašovice

v rámci zkušebního úseku uložena přejezdová konstrukce systému „Bodan“
Investor: SDC Zlín, finanční objem: 3,2 mil. Kč
2005

Oprava přejezdů v obvodu SDC Olomouc

Dluhonice km 1,164 ; Jindřichov km 11,128 ; Medlov km 17,915
Investor: SDC Olomouc, finanční objem: 3,5 mil. Kč
2005

Stavební dozor a opravné práce na vlečkách


Investor
: vlečka Vápenka Vitošov, Pars Šumperk, PSP Přerov, Kovošrot Šumperk, MJM Bludov, finanční objem: 2,0 mil. Kč
2005

TSO výhybky č.12 a/b v žst. Kojetín

Investor: SDC Olomouc, finanční objem: 0,6 mil. Kč
2004

TSO výhýbek č. 307-405 v žst. Přerov

Investor: SDC Olomouc, finanční objem: 2,1 mil. Kč
2004

Obnova výhybek a přípojů na vlečce Pars Nova a.s.


Investor
: PARS Šumperk, finanční objem: 1,9 mil. Kč
2004

Opravné práce v obvodu SDC Zlín

TSO N. Ves – Kunovice km 99,560-10,745
oprava přejezdů na trati Veselí n.M.- Vl. průsmyk, oprava přejezdů na trati Kojetín- V. Meziříčí
Investor: Chládek a Tin., finanční objem: 1,9 mil. Kč
2004

ČD, DDC, podchod v žst. Frýdek Místek 2. etapa

Investor: Trakce a.s., finanční objem: 9,3 mil. Kč
2004

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Lipová Lázně

úpravy kolejiště stavby
Investor: Mosev Olomouc, finanční objem: 1,8 mil. Kč
2004

Rekonstrukce kolejiště na trať. úsecích

Vl. průsmyk- Staré město u Uh. Hradiště, Kunovice – Veselí n. M., Luhačovice – Újezdec u Luh.
Investor: SŽDC Olomouc, finanční objem: 5,2 mil. Kč
2004

Výstavba PZS na trati Olomouc – Hanušovice

úprava přejezdu v km 11,791, km 3,244
Investor: Signalbau a.s., finanční objem: 0,9 mil. Kč
2004

Rekonstrukce výhybek 14-24 v žst. Kunovice

Investor: Tomi – Remont a.s., finanční objem: 1,7 mil. Kč
2004

Rušení vlečky v žst. Bohdíkov

Investor: Chladící věže, finanční objem: 0,2 mil. Kč
2003

Opravné práce na železnici Desná

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,8 mil. Kč
2003

TSO výhybek v žst. Dluhonice

Investor: ČD SDC Olomouc , finanční objem: 2,9 mil. Kč
2003

Obnova výhybek v žst. Petrov nad Desnou

Investor: Svazek obcí údolí Desné, finanční objem: 2,4 mil. Kč
2003

Obnova kolejí vlečky DT Prostějov

Investor: DT Prostějov, finanční objem: 2,1 mil. Kč
2003

Rekonstrukce přejezdů – Kvítkovice, Vlkoš, Zašová

Investor: SDC Zlín, Olomouc, finanční objem: 4,0 mil. Kč
2003

Výměna pražců, opravy rozchodů TO Hanušovice

Investor: ČD SDC Olomouc, finanční objem: 2,5 mil. Kč
2002

Oprava výhybek v žst. Petrov

Investor: ČD SDC Olomouc, finanční objem: 1,5 mil. Kč
2002

Oprava žel. svršku Prachatice – Vimperk

Investor: Chládek a Tintěra, finanční objem: 1,5 mil. Kč
2002

Rekonstrukce nástupiště v žst. Dětmarovice

nástupiště dl. 250 m – monolitické zídky s římsou
Investor: ČD (dodávka pro IPS SKANSKA), finanční objem: 4,9 mil. Kč
2001

Regenerace výhybek Dětmarovice – Bohumín

Investor: ČD DDC SS Olomouc, finanční objem: 1,2 mil. Kč
2001

Obnova výhybek v žst. Šumperk


Investor
: ČD SDC Olomouc, finanční objem: 17,0 mil. Kč
2001/a

ČD, DDC modernizace trati do 160 km/h objekt žst. Staré Město

regenerace výhybek, výstavba nástupišť
Investor: ČD DDC SS Olomouc, finanční objem: 7,0 mil. Kč
2000

TSO a oprava výhybek v žst. Litovel

Investor: ČD SDC Olomouc, finanční objem: 2,0 mil. Kč
2000

Rekonstrukce vlečky SVIT Zlín

přeložení části vlečky- 6ks výhybek, 600m koleje, 4 přejezdů a zpevněných ploch
Investor: ZPS Zlín, finanční objem: 3,7 mil. Kč
1999

TSO výhybek v žst. Hulín a výměna pražců TÚ Hulín- Kroměříž

Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 2,1 mil. Kč
1999

TSO výhybek a přejezdu v žst. Kojetín

Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 2,2 mil. Kč
1999

ČD, DDC modernizace trati do 160 km/h Moravský Písek – Hušťenovice, objekt žst. Huštěnovice

obnova výhybek, výstavba nástupišť, rekonstrukce přejezdů
Investor: ČD DDC SS Olomouc, finanční objem: 5,1 mil. Kč
1999

Oprava přejezdů zastávka Sonice u Hané

Investor: ČD SDC Olomouc, finanční objem: 1,0 mil. Kč
1999

Optimalizace trati Hodonín – Rohatec (koridor)

dodávka pro Tomi-remont a.s. Prostějov, výstavba nástupišť u kol. č. 1 a 2 Rohatec zastávka
Investor: ČD DDC SS Olomouc, finanční objem: 0,6 mil. Kč
1998

Oprava kolejiště vlečky Pars DMN Šumperk

obnova výhybek/h2: Chládek a Tintěra, finanční objem: 1,5 mil /p . Kč /p: Chládek a Tintěra, finanční objem: 1,5Investor mil. Kč č. 3, 4, výměna pražců v kol. č. 3, TSO kol. č. 11, 12, běžná údržba
Investor: PARS Šumperk, finanční objem: 1,8 mil. Kč
1998

Opravné práce na vlečce Vápenky Vitošov

výměna podélných dřev na mostu, odstranění závad po revizích
Investor: Vápenka Vitošov, finanční objem: 0,6 mil. Kč
1998

Oprava kolejiště v obvodu DKV Ostrava – PJ Přerov

SO výhybek a kolejí, navařování srdcovek a jazyků, výměna pražců
Investor: DKV Ostrava, finanční objem: 0,8 mil. Kč
1998

Výměna pražců v žst. Brodek u Přerova

dodávka a výměna ve výh. č. 1 – 6
Investor: ČD SDC Olomouc, finanční objem: 0,5 mil. Kč
1997

Optimalizace trati Skalice- Česká Třebová (koridor)

dodávka pro ŽS Brno v úseku Rozhraní – Mor. Chrastová kol č.1
odtěžení pláně a zřízení podkladních vrstev, odvodnění, úprava svahů
zřízení nástupišť v zastávkách Rozhraní a Mor. Chrastová
Investor: ČD DDC SS Olomouc, finanční objem: 5,4 mil. Kč
1997

GO žel. svršku a spodku vlečky Elektrárna Hodonín

strojní čištění příjezdné koleje, SO kol. č .5, 3, propracování kol. č. 1, 3, 5, zrušení vagόnové váhy
Investor: ČEZ a.s., Elektrárna Hodonín, finanční objem: 1,5 mil. Kč
1997

Opravné práce na vlečce Vápenka Vitošov

odstraňování závad po čtvrtletních revizích vlečky, oprava vlečky po povodni
Investor: Vápenka Vitošov, finanční objem: 0,7 mil. Kč
1997

Obnova kol. č. 2 a opravné práce na vlečce Pars DMN Šumperk

obnova 150m koleje a práce charakteru SO a údržby
Investor: PARS Šumperk, finanční objem: 1,0 mil. Kč
1997

Odstranění povodňových závad v žst.Přerov

TSO kolejí a výhybek v obvodu st. 1, 2 a 3 žst. Přerov
Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 8,7 mil. Kč
1997

Oprava přejezdu kol. č. 1S, 2S km 1,150 (Dluhonice)

sanace, odvodnění, zřízení živičné vozovky
Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 0,6 mil. Kč
1996

TSO kol. č. 4 Drahotuše – Hranice (spojka)

sanace, SČ, výměna bet. pražců, úpravy bet.příkopů
Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 2,2 mil. Kč
1996

Hranice – Přerov, odstranění havarijního stavu žel. svršků

SČ. ASP – výh, ASP- kol, rovnání svárů, svařování, výměna pražců, vým. výh. součástí kolejnic, LISů, navařování srdcovek
Investor: ČD SDC Přerov /Tomi-remont/, finanční objem: 1,9 mil. Kč
1996

TSO kol.č.1 žst.Lipník n. Bečvou

sanace bet. panely, odvodnění
Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 0,9 mil. Kč
1995

TSO a oprava přejezdu TÚ Huštěnovice- Napajedla

SČ+GO přejezdu v oblasti zastávky Spytihněv
Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 0,9 mil. Kč
1995

TSO výhybek v žst.Přerov st.9

TSO výh.č. 313, 314, 315, 98 a přípojů s vým. pražců a vyh. součástí
Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 1,1 mil. Kč
1995

TSO výhybek v žst. Dluhonice

TSO výh.č. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 a 400 m přípojů, výměny výh. součástí, svaření do BK
Investor: ČD SDC Olomouc, finanční objem: 4,1 mil. Kč
1995

SO výhybek č. 36 – 41 v žst.Rohatec

výměna pražců ve výhybkách
Investor: ČD SDC Přerov, finanční objem: 0,3 mil. Kč
1995

Oprava vlečky ČEZ – Elektrárna Hodonín

opravné práce na vlečce charakteru běž. údržby, SO a SPK
Investor: ČEZ a.s, Elektrárna Hodonín, finanční objem: 0,5 mil. Kč
1995

Opravné práce kolejiště ČD LD Přerov

opravy kol. a výhybek po revizích, GO prohlížecí jámy v hale točny
Investor: ČD LD Přerov, finanční objem: 0,4 mil. Kč
1995

Výstavba vlečky Kovošrot Šumperk

Investor: Kovošrot a.s., finanční objem: 3,1 mil. Kč
1995

Obnova a TSO výhybek se sanací v žst. Hranice st. 1

obnova v. č.5,9,11,23,27,28, TSO v. č.17,18,21a/b,25a/b a přípojů
sanace žel. spodků s odvodněním
Investor: ČD DDC TD Přerov, finanční objem: 1,2 mil. Kč
1994

KR výhybek a přípojů na jižním zhlaví v žst. Hulín

obnova a TSO vyhybek včetně sanace,odvodnění, svaření,rek. zab. zařízení, likvidace kont. štěrku,
posouzení únosnosti podloží po KR
Investor: ČD DDC TD Přerov, finanční objem: 3,9 mil. Kč
1994

Výměna rozpadlých pražců a TSO kolejí č. 1, 2

TÚ Bzenec Přívoz- Moravský Písek
Investor: ČD DDC TD Přerov, finanční objem: 2,3 mil. Kč
1994

TSO výhybek a přípojů v žst. Přerov st. 3-5

sanace s odvodněním výh. č.99,100,101 a 100m přípojů
Investor: ČD DDC TD Přerov, finanční objem: 1,3 mil. Kč
1994

Zřízení jeřábové dráhy ve výr. hale firmy MIWY Lipník n.B.

Investor: CAS s.r.o.Přerov, finanční objem: 0,2 mil. Kč
1994

Rekonstrukce žel. svršku na vlečce Kotouč Štramberk

Investor: Kotouč Štramberk, finanční objem: 0,4 mil. Kč
1994

Zřízení vlečky pro skládku tuhých paliv v žst. Řikovice

Investor: PAL-KO Brodek u Př., finanční objem: 0,5 mil. Kč
1993

Sanace žel. Spodku kol. č. 2 žst. Dluhonice

sanace s použitím geotextílie, sanačních panelů, odvodnění trativody, vsakovací studny
Investor: GŘ DDC TD Přerov, finanční objem: 1,6 mil. Kč
1993

Zřízení nástupišt‘ při OK č. 1, 2 v žst. Hrušovany u Brna

demontáž, montáž 2x300m nástupiště Sudop –K145
Investor: GŘ DDC, finanční objem: 0,3 mil. Kč
1993

Sanace s odvodněním a GO nástupiště kol. č. 1 žst. Prosenice

dodavatel obnovy koleje TSS Olomouc
Investor: GŘ DDC TD Přerov, finanční objem: 1,7 mil. Kč
1993

Sanace s odvodněním a GO nástupišt‘ kol. č. 1, 2 žst. Grygov

dodavatel obnovy kol. TSS Olomouc
Investor: GŘ DDC TD Přerov, finanční objem: 2,0 mil. Kč
1993