Silniční a železniční mosty

Silnice I/11 Václavov, most ev.č. 11-119

železobetonová deska se zabetonovanými nosníky
Investor: ŘSD, finanční objem 7,9 mil. Kč

2017