Silniční a železniční mosty

Holice Nový svět, průmyslová zóna Šlechtitelů – cyklostezka

lávka pro pěší a cyklisty přes železniční trať
Investor: Porr a.s., finanční objem 18,4 mil. Kč

2018