Silniční a železniční mosty

Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně

ŽB monolitická předpjatá lávka
Investor: Statutární město Zlín, finanční objem 2,2 mil. Kč

2014