Silniční a železniční mosty

III/31239 Propust Podlesí

oprava mostu pod komunikací pomocí ocelového tubusu z vlnitého plechu
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 1,2 mil. Kč

2018