Silniční a železniční mosty

Most ev. č. 44318-4 Mrsklesy

nová ŽB deska, oprava kamenných opěr a vozovky
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 2,7 mil. Kč

2016