Silniční a železniční mosty

Rekonstrukce železničního mostu v km 3,844 trati Bylnice – Horní Lideč

ŽB deska se zabetonovanými nosníky, sanace spodní stavby
Investor: ČD, finanční objem 2,6 mil. Kč

2002