Silniční a železniční mosty

Lávka pro pěší přes Dřevnici k Ternu a UNI Hobby, Zlín

železobetonová předpjatá lávka
Investor: Město Zlín, finanční objem 3,6 mil. Kč

2017