Silniční a železniční mosty

Oprava tří mostů na místních komunikacích ve Vápenné

rekonstrukce – spřažené ŽB desky
Investor:  OÚ Vápenná, finanční objem 3,1 mil. Kč

2002