Dopravní stavby

Komunikace a bezpečnostní prvky – ul. Rapotínská, Vikýřovice

chodníky, přechod, zastávka
Investor: Obec Vikýřovice, finanční objem 2,3 mil. Kč

2014