Dopravní stavby

Revitalizace trati Bludov – Jeseník

oprava opěrných zdí a odvodnění
Investor: IDS a.s., finanční objem 0,9 mil. Kč

2016