Dopravní stavby

Pavlovický podjezd ev. č. 448-013 v Olomouci

zárubní zdi a přilehlá komunikace
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 2,6 mil. Kč

2015