Dopravní stavby

Zárubní zeď v km 7,553-7,827-římsa

ŽB římsy
Investor: SATES Morava, finanční objem 1,3 mil. Kč

2014