Dopravní stavby

Hanušovice, sídliště Holba – chodníky, I. etapa

kompletní rekonstrukce chodníků
Investor: Město Hanušovice, finanční objem 1,2 mil. Kč

2016