Dopravní stavby

Přechody pro chodce – Hanušovice

2 přechody pro chodce
Investor: Město Hanušovice, finanční objem 1,3 mil. Kč

2014