Dopravní stavby

III/44640 – Rejchartice opěrné zdi

oprava kamenné zdi, kotvení
Investor: SSOK, p.o., finanční objem 1,1 mil. Kč

2015