Dopravní stavby

Revitalizace centrálního prostoru Obce Bohdíkov

ŽB chodníková konzola
Investor: KARETA a.s., finanční objem 2,6 mil. Kč

2014