Dopravní stavby

Rekonstrukce hřbitova v Petrově nad Desnou

rekonstrukce vstupních prostor a zdí
Investor: Obec Rapotín, finanční objem 3,3 mil. Kč

2015, 2016