Dopravní stavby

SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh – Oprava kamenné zdi DD Štíty

oprava kamenné zdi, injektáž
Investor: Olomoucký kraj, finanční objem 1,1 mil. Kč

2016