Dopravní stavby

Rekonstrukce opěrné zdi v km 19,938-19,965 a přechodových zdí mostu v km 19,916 trati Šumperk – Sobotín

kamenná opěrná zeď
Investor: Svazek obcí údolí Desné , finanční objem 1,3 mil. Kč

2014